BVĂN HÓA VIỆT NAM

* BÊN DÒNG SÔNG QUÊ XƯA. Diễm Phượng

* TRẢ LẠI TRĂNG SAO -  Diễm Phượng

* VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI -  Diễm Phượng

TẢN MẠN BÊN  ĐỜI  PHẦN I  & PHẦN II - Lê Cần Thơ

* NĂM THÁNG QUA MAU - Lê Cần Thơ

 TRÔI NGANG PHẬN MÌNH - Lê Cần Thơ